Memorandumet

 

Ikona Emertimi Viti
MEMORANDUM BASHKUPUNIMI MES MD-SË DHE KQZ-SË, PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR TË PARABURGOSURIT DHE TË BURGOSURIT ME TË DREJTË VOTE ME QËLLIM TË OFRIMIT TË MUNDËSISË SË VOTIMIT PËR TË GJITHË TË PARABUR 10/01/2017
MEMORANDUM MIRËKUPTIMI NË MES TË MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE CARITAS KOSOVA 23/01/2014
MEMORANDUM BASHKUPUNIMI MES MD-SË DHE KQZ-SË, PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR TË PARABURGOSURIT DHE TË BURGOSURIT ME TË DREJTË VOTE ME QËLLIM TË OFRIMIT TË MUNDËSISË SË VOTIMIT PËR TË GJITHË TË PARABUR 18/09/2013
Memorandum i Mirekuptimit Ndermjet Ministrise se Drejtesise te Republikes se Kosoves dhe Qendres Evropiane per Zhgjidhjen e Kontesteve 28/05/2013
PLOTËSIM NDRYSHIMI I MEMORANDUMIT TË BASHKEPUNIMIT NDËRMJET MD - MPB PËR THEMELIMIN E NJËSISË SË EKSTRADIMIT TË TË PANDEHURVE TË KËRKUAR NGA DREJTËSIA 27/05/2013
NDRYSHIMI I MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT MES MD-SË DHE MPB-SË PËR 'THEMELIMIN E NJËSISË SË EKSTRADIMIT TË TË PANDEHURVE TË KËRKUAR NGA DREJTËSIA KOSOVARE'Data e Publikimit: 03.04.2013MARRËVESHJE BASH 18/03/2013
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NDËRMJET MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE POLICISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 18/03/2013
3MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI NË MES MD-KGJK PËR KALIMIN E PLK-SË NGA MD NË KGJK 22/01/2013
MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NË MES TË MD DHE OAK 27/09/2007
MEMORANDUMI I MIRËKUPTIMIT NË MES TË MINISTRISË SË DREJTËSISË DHE KMDLNJ 02/01/2007