Shpenzimet e Ministrisë së Drejtësisë

 

Ikona Emertimi Viti
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 09.06.2017 DERI ME 16.06.2017 16/06/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 02.06.2017 DERI ME 09.06.2017 12/06/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 26.05.2017 DERI ME 02.06.2017 02/06/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 19.05.2017 DERI ME 26.05.2017 26/05/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 12.05.2017 DERI ME 19.05.2017 19/05/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 05.05.2017 DERI ME 12.05.2017 12/05/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 28.04.2017 DERI ME 05.05.2017 05/05/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 21.04.2017 DERI ME 28.04.2017 28/04/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 14.04.2017 DERI ME 21.04.2017 21/04/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 07.04.2017 DERI ME 14.04.2017 18/04/2017
07.04.2017-Raporti javor i shpenzimeve 14/04/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE,PREJ 24.03.2017 DERI ME 30.30.2017 31/03/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 17.03.2017 DERI ME 24.03.2017 24/03/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGOTIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 10.03.2017 DERI ME 17.03.2017 17/03/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGOTIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 03.03.2017 DERI ME 10.03.2017 10/03/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEV SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE SHPEZIMEVE PREJ 28.02.2017 DERI 3.03.2017 03/03/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next