Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse Ministria Ministria
Roli dhe misioni
Collapse MinistrjaMinistrja
Intervistat
Vendimet e Ministres
Video Galeria
Foto Galeria
Collapse ZëvendësministratZëvendësministrat
Florian Dushi
Nusret Hoxha
Munir Basha
Kabineti i Ministres
Collapse Këshilltarët e MinistresKëshilltarët e Ministres
Arizona Berdynaj
Robert Muharremi
Hetem Geci
Njomëza Zenjullahu
Afrim Kasolli
Skender Berisha
Shqipe Kusari
Collapse Zyra e SekretaritZyra e Sekretarit
Sekretar i Përgjithshëm
Zyra për të drejtat e njeriut
Organogrami
Prioritet e MD-së
Raporti 100 ditorë i Ministrisë së Drejtësisë
Raporti 6 mujor i Ministrisë së Drejtësisë
Marrëveshjet e Bashkpunimit
Collapse AgjencitëAgjencitë
Collapse Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar
Publikimi i ankandeve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Collapse DepartamentetDepartamentet
Departamenti për Mjekësi ligjore
Departamenti Ligjor
Avokatura Shtetërore
Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Divizioni për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Divizioni i Prokurimit
Departamenti për Profesione të Lira
Divizioni për Komunikim Publik
Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë
Njësia për Auditim të Brendshëm
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Ligjet
Ligjet e Konsoliduara
Ligjet e Shfuqizuara
Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative
Memorandumet
Collapse Projekt - Kodi Civil i Republikës së KosovësProjekt - Kodi Civil i Republikës së Kosovës
Drafti fillestar
Materiale / Analiza
Komente / Sugjerime
Vendimet
Konsultimet Publike
Collapse LajmetLajmet
Aktivitete të Ministres
Foto Galeria
Video Galeria
Arkivi Lajmeve
FAQ