Shpenzimet e MD-së

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 04.05.2018 DERI ME 11.05.2018

11/05/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 27.04.2018 DERI ME 04.05.2018

04/05/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.04.2018 DERI ME 27.04.2018

27/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 13.04.2018 DERI ME 20.04.2018

20/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 06.04.2018 DERI ME 13.04.2018

13/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.03.2018 DERI ME 06.04.2018

06/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 16.03.2018 DERI ME 23.03.2018

23/03/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 09.03.2018 DERI ME 16.03.2018

16/03/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 02.03.2018 DERI ME 09.03.2018

09/03/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.02.2018 DERI ME 02.03.2018

02/03/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 16.02.2018 DERI ME 23.02.2018

23/02/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 09.02.2018 DERI ME 16.02.2018

16/02/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 02.02.2018 DERI ME 09.02.2018

09/02/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 25.01.2018 DERI ME 02.02.2018

02/02/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 12.01.2018 DERI ME 25.01.2018

25/01/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 29.12.2017 DERI ME 12.01.2018

12/01/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10