Ministri

Ministri i Drejtësisë, Selim Selimi

                                                    

                                                                                            CV

 

ARSIMIMI

 

MASTER NË POLITIKAT E ZHVILLIMIT NDËRKOMBËTAR, MAJ 2010

UNIVERSITETI DUKE, SHKOLLA SANFORD PËR POLITIKA PUBLIKE, DURHAM, NC, SHBA

 

MASTER NË MENAXHIM TË ZHVILLIMIT, QERSHOR 2008

UNIVERSITETI I TORINO-s, DEPARTAMENTI I SHKENCAVE POLITIKE, TORINO, ITALI

 

FAKULTETI JURIDIK (STUDIME 4-VJEÇARE), NËNTOR 2005

UNIVERSITETI I PRISHTINËS, FAKULTETI JURIDIK, PRISHTINË, KOSOVË

 

AVOKAT I LINCENSUAR, KORRIK 2013

ODA E AVOKATËVE TË KOSOVËS, KOSOVË

 

 

PËRVOJA E PUNËS

 

 

Pozita:                          Shefi i Stafit të Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj

Punëdhënësi:              Qeveria e Republikës së Kosovës

 

Pozita:                           Këshilltar Ligjor i Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj

Punëdhënësi:               Kryeministri i Republikës së Kosovës

 

Pozita:                          Drejtor Menaxhues

Punëdhënësi:              SA – Selimi & Associates L.L.C. – SHËRBIME LIGJORE DHE KONSULENCË  ( GIZ, USAID, UNDP, EU)

 

Pozita:                          Këshilltar Ligjor i Presidentes së Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga

Punëdhënësi:              Presidenti i Republikës së Kosovës

 

Pozita:                          Menaxher i Projektit

Punëdhënësi:              Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) – Kuvendi i Kosovës – Projekti për Zhvillim Parlamentar në Politika Sociale (PDSP)

 

Pozita:                          Këshilltar Ligjor i Programit Zhvillimi i Kapaciteteve pranë Zyrës së Prokurorit

Punëdhënësi:              Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DiD i SHBA-ve) – Programi Ndërkombëtar i Ndihmës për Trajnimin për Hetimet Penale (ICITAP)

 

 

Pozita:                          Trajner – Drejtësi dhe Zhvillim

Punëdhënësi:               Universiteti Duke – Shkolla Sanford për Politika Publike – Administrata Shtetërore për Çështje të Ekspertëve të Jashtëm (SAFEA)

 

Pozita:                          Zhvillues i Kapaciteteve

Punëdhënësi:              Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) –  Byroja për Parandalim të Krizave dhe Rimëkëmbje (BPKR)

 

Pozita:                          Trajner kryesor i ekipit për zhvillim të kapaciteteve ligjore

Punëdhënësi:               Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) – Inspektorati Policor

 

Pozita:                          Shefi i Seksionit për Zhvillim të Kurrikulës

Punëdhënësi:               Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) - Qendra për Siguri Publike

 

Pozita:                          Zhvillues i kurrikulës

Punëdhënësi:              Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) - Qendra për Siguri Publike

 

Pozita:                          Trajner Ligjor/ Përkthyes

Punëdhënësi:              Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) - Qendra për Siguri Publike

 

Të tjera

 

- Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF) – Këshilli Amerikan për Arsimin e Lartë, Programi i Bursave të KAEF-it

- Bursa për Programin e Gjenevës për Politika Globale dhe Qeverisje – Universiteti Duke

- Anëtar Ex-officio i Bordit – Bordi i Vizitorëve i Shkollës Sanford për Politika Publike

- Folës i Klasës Diplomuese 2010 – Universiteti Duke, Shkolla Sanford për Politika Publike

 

GJUHËT

 

Shqip (amtare), anglisht (rrjedhshëm), serbisht (rrjedhshëm), frëngjisht (e kufizuar)

 

PUBLIKIMET

 

- Selim Selimi – “Nga AIC në AIC-IA: Aplikimi i Kornizës AIC në Ndërtimin e Kapaciteteve – Rasti i Inspektoratit Policor të Kosovës”, (2010) – Redaktuar nga Francis Lethem - http://www.odii.com (Studim/Programi Ndërkombëtar për Zhvillimit i Universitetit Duke)

- Selim Selimi – Redaktor i manualit “Udhëzues policor për Kodin e Përkohshëm të Procedurës Penale të Kosovës”, (2004) – Shkruar nga Francis Harris – Publikim i OSCE-KPSS

- Selim Selimi – “Buletini i Praktikës Gjyqësore të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës”, (2017) – Publikimi i Gjykatës Kushtetuese dhe Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

- Selim Selimi – “Buletini i Praktikës Gjyqësore të Bordit të Pavarur Mbikëqyrës të Shërbimit Civil”, (2018) – Publikimi i Shoqërisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)

 

                                                         

Vegzat

stema