Ministër - Abelard Tahiri

Abelard Tahiri ka lindur me datën 13 mars të vitit 1983 në Skenderaj.

Studimet universitare i ka përfunduar në vitin 2005 në Departamentin e Shkencave Politike dhe Administrimit Publik të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës.

Në vitet 2006-2008 ka qenë Këshilltar i Kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës.

Nga viti 2008 deri në vitin 2014 ka ushtruar detyrën e Shefit të Kabinetit të Kryeministrit të Republikës së Kosovës.

Nga viti 2014 deri në vitin 2016 ka qenë Këshilltar i Lartë politik i Zëvendëskryeministrit, njëherësh Ministrit të Punëve të Jashtme ndërsa nga viti 2016 deri para marrjes së detyrës si ministër i Drejtësisë, ka qenë Këshilltar i Lartë politik i Presidentit të Republikës së Kosovës.

Është anëtar i Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe një nga shtyllat kryesore të organizimit të saj.

Jeton në Prishtinë së bashku me gruan Yllkën si dhe fëmijët Jonitën dhe Pirron.

 

stema