Këshilltarët e Ministres

Genc Nimoni

Këshilltar i Lartë Politik/ Shef i Kabinetit

E-mail: genc.nimoni@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 18 001

 

 

Nazlie Bala

Këshilltare Politike

E-mail: nalzie.bala@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 18 013


 

Valza Sadriu

Këshilltare Politike 

Email: valza.sadriu@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 18 019 

 

 


Flamur Pireva

Këshilltar Politik

E-mail: flamur.s.pireva@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 18 012

 

 

Vegzat

stema