Këshilltarët e Ministrit

Altin Ademi

Këshilltarë i Ministrit

Afrim Kasolli

Këshilltarë i Ministrit

Alfred Marleku

Këshilltarë i Ministrit

Faton Fetahu

Këshilltarë i Ministrit

stema