Kabineti i Ministres

Berita Abazi

Këshilltare politike / Komunikim me publikun dhe protokoll

E-mail: Berita.abazi@rks-gov.net

Tel: +383 38 200-67-007

 

Alba Hondozi

Asistente Ekzekutive e Ministres së Drejtësisë

E-mail: Alba.hondozi@rks-gov.net 

Tel: +383 38 200 67 016

 

Luan Hoti

Asistent personal i Ministres së Drejtësisë

E-mail: Luan.hoti@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 67 019

 

Albertina Dedinca

Asistente Administrative e Zëvendësministrit Blerim Sallahu

E-mail: Albertina.Dedinca@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 67 017 

 

Anesa Sllovinja

Asistente Administrative e Zëvendësministrit Vigan Qorrolli

E-mail: Anesa.Sllovinja@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 67 018

Vegzat

stema