Kabineti i Ministres

Berita Abazi

Këshilltare politike / Komunikim me publikun dhe protokoll

E-mail: Berita.abazi@rks-gov.net

Tel: +383 38 200 18 077

 

Elma Krasniqi

Asistente Ekzekutive e Ministres së Drejtësisë

E-mail: Elma.krasniqi@rks-gov.net

Tel:  +383 38 200 18 226

 

Alba Hondozi

Asistente Administrative e Ministres së Drejtësisë

E-mail: Alba.hondozi@rks-gov.net 

Tel: +383 38 200 18 017

 

Luan Hoti

Asistent personal i Ministres së Drejtësisë

E-mail: Luan.hoti@rks-gov.net

 

Vegzat

stema