Altin Ademi, Këshilltar i lartë dhe shef i kabinetit të ministrit Tahiri

 Altin.Ademi@rks-gov.net

 038/200-18-019

stema