NJOFTIM Mbi anulimin e Konkursit


Prishtinë, 12/04/2019 - 1.Zyrtar për Para te Gatshme -1 (një vende pune)

Numri i Referencës: MD/DFSHP/ 12 – 03 – 01 - 2019

 

Anulimi i këtij Konkursi bëhet duke u bazuar në neni 40, paragrafin 3, të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovë.

 

 Ju falënderojmë për mirëkuptim.

stema