NJOFTIM PËR ANULIMIN E PEZULLIMIT TË KONKURSIT


Prishtinë, 28/01/2022 - Divizioni për Burime Njerezore, me datën 18.11.2021 ka pezulluar në afat të pacaktuar konkursin e publikuar me daten 20.10.2021, për Institutin e Mjekesise Ligjore.

Duke u bazuar në kërkesën Nr.34/IML, të datës 28.01.2022 të Institutit të Mjekësisë Ligjore dhe opinionit ligjor te pranuar nga DMZP/MPB, lidhur me veprimet që duhet të ndërmerren nga Instiuti i Mjekesise Ligjore për procedimin e konkursit të pezulluar me datën 18.11.202, Divizioni për Burime Njerëzore bënë anulimin e pezullimit të konkursit të datës 18.11.2021.

Ju faleminderit për mirëkuptim!

Njoftim per anulimin e pezullimit te konkursit te brendshem ne IML

stema