Njoftim për ndërprerje të procedures për poziten, Drejtor i Përgjithshëm në Shërbimin Sprovues/MD


Prishtinë, 03/08/2022 - Njoftim për ndërprerje të procedures për poziten, Drejtor i Përgjithshëm në Shërbimin Sprovues/MD.

Detajet e konkursit i gjeni ne dokumentin me poshte: Njoftim për ndërprerje të procedures për poziten, Drejtor i Përgjithshëm në Shërbimin Sprovues/MD

stema