Njoftim për nderprerje të procedures se rekrutimit për pozitën, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës


Prishtinë, 09/09/2022 -

Linku: Njoftim për nderprerje të procedures se rekrutimit për pozitën, Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës

stema