Nënshkruhet deklaratë e përbashkët e zotimit për reformën në drejtësi, ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Prokurorial, Këshillit Gjyqësor dhe Gjykatës Supreme


Prishtinë, 15/03/2023 -

https://md.rks-gov.net/page.aspx?id=1,46

stema