Shërbimet

Shërbime të Ndërmjetësimit ofrojnë këto institucione:

Zyrat e ndërmjetësimit në kuadër të Gjykatave Themelore të Kosovës:

Gjykata Themelore Prishtinë- Kontakti: +38338------

Gjykata Themelore Prizren- Kontakti: +383---

Gjykata Themelore Mitrovicë- Kontakti: +383-----

Gjykata Themelore Pejë- Kontakti: +383-------

Gjykata Themelore Ferizaj- Kontakti: +383---

Gjykata Themelore Gjilan- Kontakti: +383-----

Gjykata Themelore Gjakovë- Kontakti: +383-------

Zyrat e ndërmjetësimit në kuadër të Prokurorive Themelore të Kosovës:

Prokuroria Themelore Prishtinë- Kontakti:+383---

Prokuroria Themelore Prizren- Kontakti:+383--

Prokuroria Themelore Mitrovicë-Kontakti:+383---

Prokuroria Themelore Pejë-Kontakti:+383----

Prokuroria Themelore Ferizaj- Kontakti: +383---

 Prokuroria Themelore Gjilan- Kontakti: +383-----

Prokuroria Themelore Gjakovë- Kontakti: +383-------

Qendra për Ndërmjetësim në Mitrovicë - Kontakti: +383------- info@mediation-mitrovica.org

Adresa: “Nemanjina/Sami Frasheri” No 52, 40 000 Mitrovica, Kosovë

Oda e Ndërmjetësuesve Prishtinë- Kontakti: +383---

Vegzat

stema