Vendimet për emërim të përmbaruesve privatë

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 63-2016 për emërim të përmbaruesit privat Faton Bajrami

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 52-2017 për emërim të përmbaruesit privat Kushtrim Metaj

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 37-2018 për emërim të përmbaruesit privat Bardh Tasholli

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 36-2018 për emërim të përmbaruesit privat Sheremet Livoreka

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 35-2018 për emërim të përmbaruesit privat Mervan Zejnullahu

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 34-2018 për emërim të përmbaruesit privat Ajet Hoxha

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 33-2018 për emërim të përmbaruesit privat Jeton Krasniqi

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 32-2018 për emërim të përmbaruesit privat Bujar Lushaku

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 31-2018 për emërim të përmbaruesit privat Naim Krasniqi

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 29-2018 për emërim të përmbaruesit privat Isa Shala

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 6-2017 për emërim të përmbaruesit privat Mubarak Shumolli

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 4-2017 për emërim të përmbaruesit privat Rushit Hoxha

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 295-2014 për emërim të përmbaruesit privat, Shpend Ahmetaj

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 77-2016 për emërim të përmbaruesit privat Kushtrim Metaj

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 76-2016 për emërim të përmbaruesit privat Eset Berisha

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 75-2016 për emërim të përmbaruesit privat Ymer Kastrati

Prev 1 2 Next 

Vegzat

stema