Vendimet për fillimin e punës së përmbaruesve privatë

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 21-2017 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Rushit Hoxha

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 73-2018 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Sheremet Livoreka

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 72-2018 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Irfan Kërçagu

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 72-2017 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Kushtrim Metaj

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 71-2018 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Bardh Tasholli

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 70-2018 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Jeton Krasniqi

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 55-2018 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Isa Shala

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr.153-2016 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Hakif Hasi

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr.20-2017 për fillimin e punës së përmbaruesit privat Mubarak Shumolli

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 451-2014 për fillimin e punës së përmbarueses private, Myjesere Mujku

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 449-2014 për fillimin e punës së përmbaruesit privat, Fatos Shatri

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 448-2014 për fillimin e punës së përmbaruesit privat, Zija Bala

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 447-2014 për fillimin e punës së përmbaruesit privat, Enis Hoxha

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 446-2014 për fillimin e punës së përmbaruesit privat, Flamur Bogaj

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 445-2014 për fillimin e punës së përmbarueses private, Vjollca Kurtishaj

29/09/2021

Vendim i Ministrit Nr. 442-2014 për fillimin e punës së përmbarueses private, Rrezarta Metaj

Prev 1 2 Next 

Vegzat

stema