Kontakti

Kontakti

Kabineti i Ministrit 
Tel: +381/38/200-18-001  /  200-18-018  /  200-18-077  

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
Tel: +381/38/200-18-005  /  200-18-015

Zyra për Komunikim Publik
Tel: +381/38/200-18-009

 

Email: zkp.md@rks-gov.net