Kontakti

Kontakti

Kabineti i Ministrit 
Tel: +383/200-18-018 /  200-18-077  

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm
Tel:+383/38/200-18-005  /  200-18-015

Zyra për Komunikim Publik
Tel: +383/38/200-18-009

 

Email: zkp.md@rks-gov.net 

Vegzat

stema