Shpallje & Publikime

Lisa e kandidatëve qe e kanë kaluar provimin e Jurispudences të mbajtur më 13 dhe 14 Tetor 2018

15/10/2018

Lista e kandidatëve qe kanë mbetur në Ri-Provim me datë 13 dhe 14 Tetor 2018

15/10/2018

Ftesë për Ankand Publik

11/10/2018

Lista e kandidatëve qe e kanë kaluar provimin e Jurisprudencës me shkrim afati shtator 2018

03/10/2018

Lista e kandidatëve qe e kanë kaluar Ri-provimin (Shtator 2018)

01/10/2018

Shkalla e arritshmërisë në përmbushjen e aktiviteteve nga Programi Kombëtarë për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Planit Vjetor të Punës së Qeverisë dhe Planit Zhvillimor Strategjik të

01/10/2018

Njoftim për kohën e mabjtjes së Provimit të Jurisprudencës me shkrim

21/09/2018

Njoftim për RI-PROVIM

14/09/2018

SHPALLJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

17/08/2018

Ftesë për Ankand Publik

19/07/2018

Ftesë e hapur: Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (në tekstin e mëposhtëm “OSBE”) dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (në tekstin e mëposhtëm “MKRS”) ftojn

29/06/2018

KONKURS: Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane - 1 (një vend punë) dhe Asistent/e ekzekutive - 1 (një vend punë)/ AAPSK

26/06/2018

Lista e kandidateve te cilet kane mbetur ne Riprovim te Jurisprudences, te mbajtur me 9 dhe 10 qershor 2018

11/06/2018

Lista e kandidateve te cilet e kane kaluar ne Provimin e Jurisprudences te mbajtur me 9 dhe 10 qershor 2018

11/06/2018

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Riprovimin e Jurisprudencës, të mbajtur me 2 dhe 3 qershor 2018

04/06/2018

Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin e Jurisprudencës me shkrim në afatin e Prillit 2018

28/05/2018

Prev 1 2