Shpallje & Publikime

27/11/2023

01-1586 Vendim KM-213 Znj. Sladjana Pantović, emërohet Këshilltare Politike e Ministres së Drejtësisë

17/11/2023

01-1540 Vendim 209-2023 Adea Geci emërohet zyrtare në DKPMJMFPAPPGJ pranë DHS

01/11/2023

Kerkesa për lejimin e dhenies së provimit për noter

01/11/2023

Shpallje publike për dhënien e provimit për noterinë

31/10/2023

Konkurs për emrimin e përmbaruesve privat për territorin e Gjykatave themelore në Republiken e Kosoves

31/10/2023

Aplikacioni për emrimin e përmbaruesve privat për territorin e gjykatave themelore të Republikës së Kosovës.

26/10/2023

01 1347 Vendim KM 188 2023 Për plotësimin dhe ndryshimin e Vendimit nr. 23 2023, i ndryshuar dhe plotësuar me vendim nr. 88-2023, dt. 28.03.2023

27/09/2023

NJOFTIM për Media - Hapet konkursi për pranimin e Regjistruesve dhe Mbikëqyrësve për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë 2023

19/09/2023

01-1239 Vendim KM 179-2023 Aprovohet Udhëzuesi për mbrojtjen e personave që raportojnë në interes publik...

19/09/2023

01-1241 Udhëzues për Odën e Përmbaruesve Privat të Kosovës

19/09/2023

01-483-9 Vendim caktimi i komisionit ad-hoc për pranimin dhe transferimin e rasteve dhe te dhënave ndaj ish PP z. Ilir Mulhaxha

19/09/2023

Vendim nga Komisioni Vlerësues për kërkesat e OJQ-ve

13/09/2023

Lista paraprake e OJQ-ve përfituese sipas thirrjes publike për mbështetje financiare për projektet e OJQ-ve të licensuara në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare

04/09/2023

01-1131 Vendim KM 175-2023 Emërimi i 3 Grupeve Koordinuese për aktivitetin në kuadër të 16 Aktivizimit Kundër Dhunës në Baza Gjinore

29/08/2023

Pyetje dhe përgjigje rreth thirrjes publike të datës 17. 08. 2023 (3)

29/08/2023

01-1115 Vendim 173-2023 Emërohet Komisioni disiplinor ndaj PP

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next 

Vegzat

stema