Shpallje

Ftesë për Ankand Publik

19/07/2018

Ftesë e hapur: Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (në tekstin e mëposhtëm “OSBE”) dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (në tekstin e mëposhtëm “MKRS”) ftojn

29/06/2018

KONKURS: Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane - 1 (një vend punë) dhe Asistent/e ekzekutive - 1 (një vend punë)/ AAPSK

26/06/2018

Lista e kandidateve te cilet kane mbetur ne Riprovim te Jurisprudences, te mbajtur me 9 dhe 10 qershor 2018

11/06/2018

Lista e kandidateve te cilet e kane kaluar ne Provimin e Jurisprudences te mbajtur me 9 dhe 10 qershor 2018

11/06/2018

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Riprovimin e Jurisprudencës, të mbajtur me 2 dhe 3 qershor 2018

04/06/2018

Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar provimin e Jurisprudencës me shkrim në afatin e Prillit 2018

28/05/2018

SHPALLJEN PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

21/03/2018

FORMULAR I KËRKESËS PËR LEJIMIN E DHËNIES SE PROVIMIT TE JURISPRUDENCË

20/03/2018

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës me shkrim, afati i Qershorit 2017

24/06/2017

Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar Provimin e Jurisprudencës- Riprovim, afati i Qershorit 2017

24/06/2017

Shpallja publike për dhënjen e Provimit të Jurisprudencës Qershorit 2017

15/05/2017

Shpallja publike për dhënien e Provimit të Jurisprudencë, Mars 2017

02/03/2017

Shpallje Publike për dhënien e Provimit për Përmbarues Privat

06/02/2017

Raporti i progresit te kontaktit

19/01/2017

Konkluzionet e përbashkëta

19/01/2017

Prev 1 2