Shpallje & Publikime

19/01/2021

Njoftim për përzgjedhje - Vozitës në AVSH

11/01/2021

e-Arkiva__2021010813451900

11/01/2021

01-16 Vendim KM-12-2021 Shaqir Vula Noter ne Komunen e Gjakoves i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-15 Vendim KM-11-2021 Ramadan Bunjaku Noter ne Komunen e Prishtines i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-14 Vendim KM-10-2021 Nexhat Qorrolli Noter ne Komunen e Ferizajit i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-13 Vendim KM-09-2021 Murtez Jahaj Noter ne Komunen e Suharekes i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-12 Vendim KM-08-2021 Hysni Islami Noter ne Komunen e Ferizajit i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-11 Vendim KM-07-2021 Feraseta Pejcinovic Noter ne Komunen e Pejes i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-10 Vendim KM-06-2021 Bashkim Stavileci Noter ne Komunen e Pejes i pushon ushtrimi i funksionit te noterit

11/01/2021

01-09 Vendim KM-05-2021 Alije Gusia Notere ne Komunen e Prishtnes i shushon ushtrimi i funksionit te noterit

30/12/2020

Raporti i Punes se MD, qershor-dhjetor 2020

30/12/2020

01-981 Vendim KM-117-2020 Fatmir Halimi Noter ne K te Gjilanit, autorizohet si zv.noter per kryerje te sherbimeve ne K te Ranillukut

17/12/2020

01-958 Vendim KM-115-2020 Ramiz Baxhaku licencohet ndermjetesues

16/12/2020

Modalitetet e llogaridhenies perfshire Vettingun_Grupi Punues_15.12.2020

16/12/2020

Vendim per themelimin e Panelit administrativ per ankesa per noter

16/12/2020

Vendim per autorizimin e z. Aliriza Beshi dhe znj. Suna Sallahu per ofrimin e sherbimeve noteriale ne Komunen e Rahovecit

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... Next 

Vegzat

stema