Njoftime

 

 

01/10/2018

Shkalla e arritshmërisë në përmbushjen e aktiviteteve nga Programi Kombëtarë për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Planit Vjetor të Punës së Qeverisë dhe Planit Zhvillimor Strategjik të

17/08/2018

SHPALLJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

06/08/2018

Njoftimin për rekrutimin e jashtëm për pozitat: Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane - 1 (Një Vend Pune) – Rishpallje, dhe Asistent Ekzekutiv – 1 (një vend pune)/ AAPSK

11/07/2018

N J O F T I M mbi konkursin e shpallur më datën 26.06.2018

27/06/2018

Raporti nëntëmujor i Punës së Ministrisë së Drejtësisë për Qeveri, qershor 2018

26/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Perkthyes Shqip-Frengjisht dhe anasjelltas

25/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar Ligjor në DL

20/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve Arta Nuredin-Durmishi

20/06/2018

Njoftim për shpalljen të rezultateve të procedurave të rekrutimit

01/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Udheheqes i Divizionit për Bashkepunim Gjyqesor Ndërkombëtar për çështjet penale dhe civile DBJN

31/05/2018

Njoftim mbi vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për Pozitën: “Udhëheqës i Zyrës Rajonale” në Gjakovë - (një vend pune)

31/05/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën, Zyrtar i Lartë Ligjor

28/05/2018

Njoftim mbi shpalljen e resultateve për pozitën, Zyrtar i Pasurisë / AAPSK

26/05/2018

Njoftim mbi vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për pozitën: “Përkthyes Shqip – Frëngjisht dhe anasjelltas” – 1 (një) vend pune

25/05/2018

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë

25/05/2018

Njoftim mbi anulim e konkursit për pozitën: 1. Zyrtar për Regjistrimin e të Dhënave për Pasuritë e Sekuestruara dhe të Konfiskuara në Data Bazë, 1 (një vend pune);

Prev 1 2 3  
stema