Njoftime

 

 

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar Ligjor në DL

25/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve Arta Nuredin-Durmishi

20/06/2018

Njoftim për shpalljen të rezultateve të procedurave të rekrutimit

20/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Udheheqes i Divizionit për Bashkepunim Gjyqesor Ndërkombëtar për çështjet penale dhe civile DBJN

01/06/2018

Njoftim mbi vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për Pozitën: “Udhëheqës i Zyrës Rajonale” në Gjakovë - (një vend pune)

31/05/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën, Zyrtar i Lartë Ligjor

31/05/2018

Njoftim mbi shpalljen e resultateve për pozitën, Zyrtar i Pasurisë / AAPSK

28/05/2018

Njoftim mbi vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për pozitën: “Përkthyes Shqip – Frëngjisht dhe anasjelltas” – 1 (një) vend pune

26/05/2018

Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë

25/05/2018

Njoftim mbi anulim e konkursit për pozitën: 1. Zyrtar për Regjistrimin e të Dhënave për Pasuritë e Sekuestruara dhe të Konfiskuara në Data Bazë, 1 (një vend pune);

25/05/2018

Njoftim për shtyrje të Provimit të Jurisprudencës

18/04/2018

Lista e kandidateve të cilëve u lejohet hyrja ne Provimin e Jurisprudences me shkrim në afatin e Prillit 2018

12/04/2018

NJOFTIM PËR KOHËN E MABJTJES SË PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS ME SHKRIM

12/04/2018

Njoftim për publikim 30.03.2018

01/04/2018

Njoftim per vazhdim të konkursit edhe per 7 ditë - 20.01.2018

22/01/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor DL

30/06/2017

Prev 1 2 3