Njoftime

 

 

11/10/2019

Njoftim

07/08/2019

Njoftimi per perzgjedhje MD

11/07/2019

Konkurs, Udhëheqës i Divizionit për Drejtësi Tranzicionale -1 (në vend pune). Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publik - 1 (një vend pune)-Rishpallje

11/07/2019

Konkurs, Udhëheqës i Divizionit për Drejtësi Tranzicionale -1 (në vend pune). Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publik - 1 (një vend pune)-Rishpallje

24/06/2019

Njoftimi mbi anulimin e konkursit

01/10/2018

Shkalla e arritshmërisë në përmbushjen e aktiviteteve nga Programi Kombëtarë për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Planit Vjetor të Punës së Qeverisë dhe Planit Zhvillimor Strategjik të

17/08/2018

SHPALLJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E PROVIMIT TË JURISPRUDENCËS

06/08/2018

Njoftimin për rekrutimin e jashtëm për pozitat: Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane - 1 (Një Vend Pune) – Rishpallje, dhe Asistent Ekzekutiv – 1 (një vend pune)/ AAPSK

11/07/2018

N J O F T I M mbi konkursin e shpallur më datën 26.06.2018

27/06/2018

Raporti nëntëmujor i Punës së Ministrisë së Drejtësisë për Qeveri, qershor 2018

26/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Perkthyes Shqip-Frengjisht dhe anasjelltas

25/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar Ligjor në DL

20/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve Arta Nuredin-Durmishi

20/06/2018

Njoftim për shpalljen të rezultateve të procedurave të rekrutimit

01/06/2018

Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Udheheqes i Divizionit për Bashkepunim Gjyqesor Ndërkombëtar për çështjet penale dhe civile DBJN

31/05/2018

Njoftim mbi vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë, për Pozitën: “Udhëheqës i Zyrës Rajonale” në Gjakovë - (një vend pune)

Prev 1 2 3 4 Next 

Vegzat

stema