Sekretar i PërgjithshëmQemajl MARMULLAKAJ

 

Qemajl Marmullakaj është emëruar Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë në Mbledhjen e Qeverisë të mbajtur më 23 nëntor 2017, me vendimin numër 17/15.

Z. Marmullakaj ka përfunduar studimet Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Kuala Lumpur të Malajzisë. Si pjesë e skemës Young Cell (Profesionistëve të Rinjë) me bursë nga Komisioni Evropian ka mbaruar studimet Master në Studime Evropiane në Universitetin e Birmingemit në Mbretërinë e Bashkuar. 

Përveç kësaj, z. Marmullakaj ka ndjekur një sërë trajnimesh të fokusuara nga fusha e politikave dhe legjislacionit evropian, menaxhim dhe politika qeveritare. Po ashtu, si pjesë e programit të Këshillit Britanik, z. Marmrullakaj punoi në qeverinë britaneze, ku mori njohuri mbi praktikat e politikbërjes në Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar.

Nga viti 2010 ka punuar në Zyrën e Kryeministrit, në fillim si Zyrtar i Lartë e pastaj Drejtor në Zyrën për Planifikim Strategjik. Gjatë kësaj periudhe, z. Marmullakaj  ishte i angazhuar me detyra të ndryshme, ku vlen të përmendet angazhimi në koordinimin e çështjeve në dialogun në mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, koordinimi i Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Programit për Reforma në Ekonomi, etj.

Nga shkurti i vitit 2006, e deri në janar të vitit 2010 ka punuar si Hulumtues i Lartë dhe Koordinator i Projekteve në KIPRED.

z. Marmullakaj flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe serbo-kroate. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Vegzat

stema