Konkurset

Ikona Emertimi Viti
Njoftim për vazhdim të Konkursit 24/04/2018
K O N K U R S: AGJENCIA PËR ADMINISTRIMIN E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE TË KONFISKUAR Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Lartë për Integrime Evropiane 18/04/2018
Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta, Zyrtar për Rishikimin Funksional për Sektorin e Sundimit të Ligjit - (5 vende pune) 17/04/2018
KONKURS I BRENDSHËM I: SHËRBIMI SPROVUES I KOSOVËS 1. Pozita: Drejtor i Drejtoratit për ekzekutimin e masave dhe dënimeve alternative - 1 (një vende pune) 11/04/2018
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik 06/04/2018
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit / AAPSK 30/03/2018
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar i Larte Ligjor - 2 (dy) vende pune në AVSH-MD 20/03/2018
KONKURS I BRENDSHËM,1. Pozita: Udhëheqës i Divizionit për Komunikim Publik - 1 (një vend pune) 12/03/2018
Njoftim për shpalljen zyrtar i lartë në sektorit për PNJ 01/03/2018
Njoftimi mbi anulimin e konkursit për perkthyes shqip-frengjisht 28/02/2018
KONKURS- AAPSK, tri vende pune 23/02/2018
Njoftim për vazhdim të konkursit edhe për 7 ditë 22/02/2018
Konkur i Brendshëm - Zyrtar i Lartë Ligjor -2 (dy vende pune) 22/02/2018
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Perkthyes Shqip - Serbisht dhe anasjelltas 21/02/2018
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor 20/02/2018
Konkurs: 1. Pozita: Asistent Administrativ - 1 (një vend pune); 2. Pozita: Përkthyes Shqip –Frengjisht dhe anasjelltas - 1 (një vend pune) 07/02/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next