Konkurset

Ikona Emertimi Viti
K O N K U R S, DEPARTAMENTI LIGJOR. Pozita: Zyrtar Ligjor - 3 (tri vende pune) 05/01/2018
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Drejtor i DBNJ 14/12/2017
Njoftim për shpalljen të rezultateve të procedurave të rekrutimit 12/12/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve për pozitën Toksikolog Mjeko-Ligjor 05/12/2017
KONKURS I BRENDSHEM, DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR JURIDIK 1. Pozita: Drejtor i Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar Juridik - 1 (një) vend 16/11/2017
NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT, Zyrtar Ligjor - 2 (dy vende pune) 14/11/2017
KONKURS I BRENDSHËM, SHËRBIMI SPROVUES I KOSOVËS 1. Pozita: Drejtor i Drejtoratit të Administratës - 1 (një vende pune) 13/11/2017
K O N K U R S . INSTITUTI I MJEKESISË LIGJORE 1. Pozita: Toksikolog Mjeko –Ligjor - 1 (një vend pune) - rishpallje 03/11/2017
NJOFTIM mbi anulimin e Konkursit për pozitën: 1. Toksikolog Mjeko-Ligjor - 1 (një vend pune) - rishpallje Numri i Referencës: MD/IML/ 03- 10 - 01 - 2017 20/10/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor DBJN 18/10/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën - Zyrtar i lartë i Burimeve Njerezore 09/10/2017
K O N K U R S - INSTITUTI I MJEKESISË LIGJORE. 1. Pozita: Toksikolog Mjeko –Ligjor - 1 (një vend pune) - rishpallje 03/10/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Zyrtar Ligjor -Rishpallje 27/09/2017
NJOFTIM MBI ANULIMIN E KONKURSIT, ZYRTAR LIGJOR 23/09/2017
KONKURS I BRENDSHËM DEPARTAMENTI PËR FINANCA DHE SHËRBIME TË PËRGJITHSHME 1. Pozita: Zyrtar i Larte i Burimeve Njerezore - 2 (dy) vende pune 21/09/2017
Njoftim për shpallje të rezultateve të procedurave të rekrutimit për pozitën Drejtor DFSHP 19/09/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next