Njoftim për shpallje të rezultateve 05.02.2019


Prishtinë, 05/02/2019 - Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 28.12.2018, me numër reference: MD/ DDTMVK/ 28 – 12 – 01 – 2018.

NJOFTIM
 

Data: 05.02.2018

Ministria e Drejtësisë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për shpalljen e rezultateve të procedurës së rekrutimit për konkursin e shpallur me datën: 28.12.2018, me numër reference: MD/ DDTMVK/ 28 – 12 – 01 – 2018.

Titulli i vendit të Punës: Drejtor i Departamentit për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit - 1 (një vend pune)

  • Emri dhe Mbiemri:ILIR GUTAJ
  • Pikët e përgjithshme të fituara (me përqindje) : 79.8 %

Shkarko dokumentin:Njoftim për shpallje të rezultateve 05.02.2019

 

stema