Zëvendësministrat

Florian Dushi

Zëvendësministër i Drejtësisë
Kordinator Nacional kundër dhunës në familje

Florian Dushi është i lindur në Prishtinë më 21/08/1978. Ka mbaruar studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku ka marrë titullin Master i Shkencave Juridike, në drejtimin Kushtetues-Administrativ. Gjithashtu ka të mbaruar edhe Provimin e Jurisprudencës.

Ka qenë Anëtar i Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ) si përfaqësues i LDK-së në periudhën 2007-2017.

Ka shërbyer si Sekretar i Përhershëm në Ministrinë e Drejtësisë (maj 2008 - qershor 2010), Këshilltar i Lartë Politik i Ministres së Drejtësisë, Znj. Nekibe Kelmendi (2008) si dhe Zëvendësministër në periudhën 2016-2017 dhe një periudhë gjatë vitit 2020.

Gjatë vitit 2018-2019 ka punuar si Avokat, i licencuar pranë Odës së Avokatëve të Kosovës.

Që nga viti 2004 është Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së, aktualisht është Anëtar i Kryesisë Qendrore të LDK-së dhe Kryetar i Degës së Dytë të LDK-së në Prishtinë.

Më 2013 ka publikuar librin "Sprova e Zgjedhjeve në Kosovë: nga legjislacioni te rezultatet", ndërsa në vazhdimësi është i pranishëm me publikime dhe vështrime të ndryshme analitike në revista profesionale dhe në media. 

Është, poashtu, mësimdhënës (i angazhuar) në Fakultetin Juridik në Kolegjin AAB. Krahas gjuhës shqipe flet gjuhën angleze dhe serbe.

Vegzat

stema