Zëvendësministrat

Dr. Nita Shala

Zëvendësministre e Drejtësisë

 

Znj. Nita Shala u lind në Prishtinë më 1987. Ajo banon në Prishtinë, është e martuar dhe ka një vajzë.

Znj. Shala është emëruar Zëvendësministre e Drejtësisë më 30 mars 2021. Është avokate dhe ligjeruese me mbi 10 vite eksperiencë profesionale në institucione vendore dhe ndërkombëtare. Ajo shërbeu si Këshilltare në Kabinetin e Ambasadores së Republikës së Shqipërisë, në zyren e OKB-së në Gjenevë; Këshilltare në Kabinetin e Ministrit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë; Eksperte ligjore në këshillimet ndërkombëtare EURALIUS dhe PAMECA V në Shqipëri, në procesin e implementimit të Reformës në Drejtësi dhe themelimin e institucioneve të reja të drejtësisë; si dhe në zyrën e Prokurorit në Tribunalin e Hagës, duke u angazhuar në rastet Prokurori kundër Vojislav Sheshel dhe Prokurori kundër Vlastimir Gjorgjevic. 

Znj. Shala mban titullin Doktor Shkencash në Drejtësi nga Graduate Institute of International and Development Studies - Universiteti i Gjenevës. Ka mbaruar studimet themelore në drejtësi në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës. Ka kryer studimet pasuniversitare në drejtësi penale në Universitetin e Oxfordit dhe studime ekzekutive në Shkollën Kennedy, Universiteti i Harvardit.

Që nga viti 2018, ligjëron në Katedrën Penale në Fakultetin Juridik- Universiteti i Prishtinës, lëndët E Drejta Penale dhe E Drejta Penale Ndërkombëtare.

 

Vegzat

stema