Shpenzimet e MD-së

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 06.07.2018 DERI ME 13.07.2018

13/07/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 29.06.2018 DERI ME 06.07.2018

06/07/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 22.06.2018 DERI ME 29.6.2018

29/06/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 14.06.2018 DERI ME 22.06.2018

22/06/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 08.06.2018 DERI ME 14.06.2018

14/06/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 01.06.2018 DERI ME 08.06.2018

08/06/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 25.05.2018 DERI ME 01.06.2018

01/06/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 11.05.2018 DERI ME 25.05.2018

25/05/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 04.05.2018 DERI ME 11.05.2018

11/05/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 27.04.2018 DERI ME 04.05.2018

04/05/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.04.2018 DERI ME 27.04.2018

27/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 13.04.2018 DERI ME 20.04.2018

20/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 06.04.2018 DERI ME 13.04.2018

13/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.03.2018 DERI ME 06.04.2018

06/04/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 16.03.2018 DERI ME 23.03.2018

23/03/2018

RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 09.03.2018 DERI ME 16.03.2018

16/03/2018

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10