Shpenzimet e MD-së

Ikona Emertimi Viti
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 10.11.2017 DERI ME 17.11.2017 17/11/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 03.10.2017 DERI ME 10.11.2017 10/11/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 20.10.2017 DERI ME 03.11.2017 03/11/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 13.10.2017 DERI ME 20.10.2017 20/10/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 06.10.2017 DERI ME 13.10.2017 13/10/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 29.09.2017 DERI ME 06.10.2017 06/10/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 22.09.2017 DERI ME 29.09.2017 29/09/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 15.09.2017 DERI ME 22.09.2017 22/09/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 08.09.2017 DERI ME 15.09.2017 15/09/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 31.08.2017 DERI ME 08.09.2017 08/09/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 25.08.2017 DERI ME 31.08.2017 31/08/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 18.08.2017 DERI ME 25.08.2017 25/08/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 11.08.2017 DERI ME 18.08.2017 18/08/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 04.08.2017 DERI ME 11.08.2017 11/08/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 28.07.2017 DERI ME 04.08.2017 04/08/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 21.07.2017 DERI ME 28.07.2017 28/07/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next