Shpenzimet e MD-së

Ikona Emertimi Viti
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 13.04.2018 DERI ME 20.04.2018 20/04/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 06.04.2018 DERI ME 13.04.2018 13/04/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.03.2018 DERI ME 06.04.2018 06/04/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 16.03.2018 DERI ME 23.03.2018 23/03/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 09.03.2018 DERI ME 16.03.2018 16/03/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 02.03.2018 DERI ME 09.03.2018 09/03/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 23.02.2018 DERI ME 02.03.2018 02/03/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 16.02.2018 DERI ME 23.02.2018 23/02/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 09.02.2018 DERI ME 16.02.2018 16/02/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 02.02.2018 DERI ME 09.02.2018 09/02/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 25.01.2018 DERI ME 02.02.2018 02/02/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 12.01.2018 DERI ME 25.01.2018 25/01/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 29.12.2017 DERI ME 12.01.2018 12/01/2018
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 15.12.2017 DERI ME 29.12.2017 29/12/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 08.12.2017 DERI ME 15.12.2017 15/12/2017
RAPORTI JAVOR I SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE, PREJ 01.12.2017 DERI ME 08.12.2017 08/12/2017

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next