Site map

Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse Ministria Ministria
Roli dhe misioni
Collapse Ministër - Abelard TahiriMinistër - Abelard Tahiri
Collapse Kabineti i MinistritKabineti i Ministrit
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Mimoza Blakaj, asistente e Ministrit
Zëvendësministrat
Collapse Këshilltarët e MinistritKëshilltarët e Ministrit
Altin Ademi, Këshilltar i Lartë Politik & Shef i Kabinetit
Collapse Alfred Marleku, Këshilltar PolitikAlfred Marleku, Këshilltar Politik
Collapse Fadil NuraFadil Nura
Collapse Raporti Vjetor i kontrataveRaporti Vjetor i kontratave
Njoftimet për Kontratë
Njoftimet për Kontratë
Njoftimet për anulim
Collapse KontratatKontratat
Prokurimi 2013/2017
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Shemsi Maksuti
Collapse Kabineti i MinistritKabineti i Ministrit
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Mimoza Blakaj, asistente e Ministrit
Sekretar i Përgjithshëm
Collapse Zyra e SekretaritZyra e Sekretarit
Sekretar i Përgjithshëm
Departamenti i Administratës, Njësia për të drejta të njeriut, DKP
Organogrami
Collapse AgjencitëAgjencitë
Collapse Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar
Publikimi i ankandeve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Collapse DepartamentetDepartamentet
Departamenti për Mjekësi Ligjore
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Plani Zhvillimor Strategjik i Ministrisë së Drejtësisë
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Avokatura Shtetërore
Departamenti i Administratës, Njësia për të drejta të njeriut, DKP
Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Divizioni i Prokurimit
Departamenti për Profesione të Lira
Collapse Departamenti për Bashkëpunim Juridik NdërkombëtarDepartamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Collapse Faton FetahuFaton Fetahu
Naim Qelaj
Vesna Mikic
Altin Ademi
Afrim Kasolli
Alfred Marleku
Divizioni për Komunikim Publik
Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë
Njësia për Auditim të Brendshëm
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Ligjet
Ligjet e Konsoliduara
Ligjet e Shfuqizuara
Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative
Memorandumet
Collapse Projekt - Kodi Civil i Republikës së KosovësProjekt - Kodi Civil i Republikës së Kosovës
Drafti fillestar
Materiale / Analiza
Komente / Sugjerime
Vendimet
Kontakti
Konsultimet Publike
Collapse LajmetLajmet
Lajme dhe Ngjarje
Aktivitete të Ministrit
Foto Galeria
Video Galeria
Arkivi Lajmeve
stema