Site map

Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse Ministria Ministria
Roli dhe misioni
Collapse MinistrjaMinistrja
Collapse Kabineti i MinistresKabineti i Ministres
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Tel: +383 ( 0) 38 200 180 77
Zëvendësministrat
Collapse Këshilltarët e MinistresKëshilltarët e Ministres
Altin Ademi, Këshilltar i Lartë Politik & Shef i Kabinetit
Collapse Alfred Marleku, Këshilltar PolitikAlfred Marleku, Këshilltar Politik
Collapse Fadil NuraFadil Nura
Collapse Raporti Vjetor i kontrataveRaporti Vjetor i kontratave
Njoftimet për Kontratë
Njoftimet për Kontratë
Njoftimet për anulim
Collapse KontratatKontratat
Prokurimi 2013/2017
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Shemsi Maksuti
Collapse Kabineti i MinistresKabineti i Ministres
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Tel: +383 ( 0) 38 200 180 77
Sekretar i Përgjithshëm
Collapse Zyra e SekretaritZyra e Sekretarit
Sekretar i Përgjithshëm
Departamenti i Administratës, Njësia për të drejta të njeriut, DKP
Vendimet e Sekretarit të Përgjithshëm
Organogrami
Collapse AgjencitëAgjencitë
Avokatura Shtetërore
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Collapse Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar
Publikimi i ankandeve
Instituti për Mjekësi Ligjore
Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Plani Zhvillimor Strategjik i Ministrisë së Drejtësisë
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Collapse Departamenti për Bashkëpunim Juridik NdërkombëtarDepartamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Collapse Faton FetahuFaton Fetahu
Naim Qelaj
Vesna Mikic
Dardan Koçani, shef i kabinetit
Afrim Kasolli
Alfred Marleku
Departamenti për Drejtësi Tranzicionale dhe Mbështetje të Viktimave të Krimit
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Departamenti për Profesione të Lira
Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Divizioni për Auditim të Brendshëm
Divizioni për Mbikëqyrjen e Ligjshmërisë së Punës së Profesioneve të Lira
Divizioni për Koordinim të PMJMFPAPPDhS
Divizioni për Komunikim Publik
Divizioni i Prokurimit
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Ligjet
Ligjet e Konsoliduara
Ligjet e Shfuqizuara
Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative
Memorandumet
Collapse Projekt - Kodi Civil i Republikës së KosovësProjekt - Kodi Civil i Republikës së Kosovës
Drafti fillestar
Materiale / Analiza
Komente / Sugjerime
Vendimet
Kontakti
Konsultimet Publike
Collapse LajmetLajmet
Lajme dhe Ngjarje
Aktivitete të Ministres
Foto Galeria
Video Galeria

Vegzat

stema