Site map

Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse Ministria Ministria
Roli dhe misioni
Collapse Ministër - Abelard TahiriMinistër - Abelard Tahiri
Collapse Kabineti i MinistritKabineti i Ministrit
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Mimoza Blakaj, asistente e Ministrit
Collapse Këshilltarët e MinistritKëshilltarët e Ministrit
Altin Ademi, Këshilltar i Lartë Politik & Shef i Kabinetit
Alfred Marleku, Këshilltar Politik
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Shemsi Maksuti
Collapse Kabineti i MinistritKabineti i Ministrit
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Mimoza Blakaj, asistente e Ministrit
Sekretar i Përgjithshëm
Collapse Zyra e SekretaritZyra e Sekretarit
Sekretar i Përgjithshëm
Zyra për të drejtat e njeriut
Organogrami
Prioritet e MD-së
Raporti 100 ditorë i Ministrisë së Drejtësisë
Raporti 6 mujor i Ministrisë së Drejtësisë
Marrëveshjet për Bashkpunimim Juridik Ndërkombëtar
Collapse AgjencitëAgjencitë
Collapse Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar
Publikimi i ankandeve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Collapse DepartamentetDepartamentet
Departamenti për Mjekësi Ligjore
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Plani Zhvillimor Strategjik i Ministrisë së Drejtësisë
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Avokatura Shtetërore
Departamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Divizioni i Prokurimit
Departamenti për Profesione të Lira
Divizioni për Komunikim Publik
Instituti për Hulumtimin e Krimeve të Luftës
Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë
Njësia për Auditim të Brendshëm
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Ligjet
Ligjet e Konsoliduara
Ligjet e Shfuqizuara
Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative
Memorandumet
Collapse Projekt - Kodi Civil i Republikës së KosovësProjekt - Kodi Civil i Republikës së Kosovës
Drafti fillestar
Materiale / Analiza
Komente / Sugjerime
Vendimet
Kontakti
Konsultimet Publike
Collapse LajmetLajmet
Lajme dhe Ngjarje
Aktivitete të Ministrit
Foto Galeria
Video Galeria
Arkivi Lajmeve