Site map

Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse Ministria Ministria
Roli dhe misioni
Collapse Ministër - Abelard TahiriMinistër - Abelard Tahiri
Collapse Kabineti i MinistritKabineti i Ministrit
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Mimoza Blakaj, asistente e Ministrit
Zëvendësministrat
Collapse Këshilltarët e MinistritKëshilltarët e Ministrit
Altin Ademi, Këshilltar i Lartë Politik & Shef i Kabinetit
Collapse Alfred Marleku, Këshilltar PolitikAlfred Marleku, Këshilltar Politik
Collapse Fadil NuraFadil Nura
Collapse Raporti Vjetor i kontrataveRaporti Vjetor i kontratave
Njoftimet për Kontratë
Njoftimet për Kontratë
Njoftimet për anulim
Collapse KontratatKontratat
Prokurimi 2013/2017
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Shemsi Maksuti
Collapse Kabineti i MinistritKabineti i Ministrit
Shqiprim.Haziri, asistent i lartë i Ministrit
Mimoza Blakaj, asistente e Ministrit
Sekretar i Përgjithshëm
Collapse Zyra e SekretaritZyra e Sekretarit
Sekretar i Përgjithshëm
Departamenti i Administratës, Njësia për të drejta të njeriut, DKP
Organogrami
Collapse AgjencitëAgjencitë
Collapse Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar
Publikimi i ankandeve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Collapse DepartamentetDepartamentet
Departamenti për Mjekësi Ligjore
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Plani Zhvillimor Strategjik i Ministrisë së Drejtësisë
Afrim Kasolli
Faton Fetahu
Avokatura Shtetërore
Departamenti i Administratës, Njësia për të drejta të njeriut, DKP
Departamenti për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Divizioni i Prokurimit
Departamenti për Profesione të Lira
Collapse Departamenti për Bashkëpunim Juridik NdërkombëtarDepartamenti për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar
Collapse Faton FetahuFaton Fetahu
Naim Qelaj
Vesna Mikic
Altin Ademi, Këshilltar i lartë dhe shef i kabinetit të ministrit Tahiri
Afrim Kasolli
Alfred Marleku
Divizioni për Komunikim Publik
Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë
Njësia për Auditim të Brendshëm
Collapse LegjislacioniLegjislacioni
Kushtetuta e Republikës së Kosovës
Ligjet
Ligjet e Konsoliduara
Ligjet e Shfuqizuara
Rregulloret dhe Udhëzimet Administrative
Memorandumet
Collapse Projekt - Kodi Civil i Republikës së KosovësProjekt - Kodi Civil i Republikës së Kosovës
Drafti fillestar
Materiale / Analiza
Komente / Sugjerime
Vendimet
Kontakti
Konsultimet Publike
Collapse LajmetLajmet
Lajme dhe Ngjarje
Aktivitete të Ministrit
Foto Galeria
Video Galeria
Arkivi Lajmeve
stema