Vendimet për emërimin e noterëve

02/05/2012

VENDIM PËR EMËRIMIN E NOTERIT - 1. ZNJ. BAHRIJA (HAKIJA) SKENDERI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

28/03/2012

KOMISIONI PER PERZGJEDHJEN E NOTEREVE

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - ZNJ. ERMIRA (NUHI) UKA GASHI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT.

27/03/2012

VENDIM PËR EMËRIMIN E NOTERIT - Z. NASER (SHAQIP) PAJAZITI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - Z. IBRAHIM (SEFER) EISHANI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT.

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - I. ZNJ. MERITA (ENVER) KOSTANICA EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - I. Z. BURIM (ZAIT) XHEMAJLI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. ZNJ. FLUTUR (REXHEP) ZAJMI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. ZNJ. ARTEIDA (XHAVIT) ASLLANI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. ZNJ. ARIJETA (SELMAN) UKAJ DERVISHAJ EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. ZNJ. ARBENA (HABIB) SHEHU EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. Z. SEFER (UKSHIN) KRASNIQI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. Z. SEFADIN (HALIL) BLAKAJ ERILEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. Z. RAMADAN (JANUZ) BUNJAKU EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. Z. ORHAN (HAKI) GASHI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

27/03/2012

VENDIM PER EMERIMIN E NOTERIT - 1. Z. NYSRET (ADEM) AHMETI EMEROHET NE DETYREN E NOTERIT

Prev 1 2 3 Next 

Vegzat

stema