Vendimet për emërimin e noterëve 2013

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. VALBONA (IMER) MURTEZI, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTE

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. SEVDIJE (SADRI) KRASNIQI, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E N

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. LILJANA KENIC, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT NE

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. LEARTA (FETAH) CANA, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT NE

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. FERASETA (FERIZ) PEJCINOVIC, EMROHET TË USHTROJË DETYR

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. ARTA (SKENDER) MORINA-MUSTAFA, EMROHET TË USHTROJË DETYRE

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - ZNJ. ALIJE (ILAZ) GUSIA, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT NE K

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. ZEF (MARK) BERISHA, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. YLLI (SALI) MEKAJ, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT NE

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. VALDETE (IMER) ADEMI, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOT

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. SINAN (OSMAN) VISOKA, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E N

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. SELATIN (DAUT) SHAHINI,EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. RASIM (XHELADIN) BEHLULI, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTER

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. MURTEZ (HAMZI) JAHAJ, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT NE K

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. ISLAM (SALIH) AZEMI, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT NE

11/03/2013

VENDIM PER EMRIMIN E NOTERIT - Z. ILMI (AVDI) ADEMI, EMROHET TË USHTROJË DETYREN E NOTERIT N

Prev 1 2 3 Next 

Vegzat

stema