Regulations and Administrative Instructions

22/07/2022

Udhëzim Administrativ MD-Nr. 052022 për Tarifat Noteriale për Kompenzime...

22/07/2022

Udhëzim Administrativ MD-Nr. 052022 për Tarifat Noteriale për Kompenzime...

19/07/2022

Final_Udhezim Administrativ per Shenjat Identifikuese te Zyres se Permba... (1)

18/07/2022

Final_ Udhezim Administrativ per Evidencen e Personave qe kane dhene Pro...

21/04/2022

Udhëzimi Administrativ për Gradat e Zyrtarve Korrektues

13/04/2022

UDHËZIM ADMINISTRATIV MD-NR.01/2022 1 PËR TARIFAT PËR SHPËRBLIMET DHE KOMPENSIMIN E SHPENZIMEVE PËR PËRMBARUESIT PRIVAT

15/04/2019

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MD-NR. 01/2019 ON NOTARY EXAMINATION PROCEDURE AND PROGRAM

05/09/2018

RREGULLORE QRK NR. 12.2018 PËR PLOTËSIM NDRYSHIMIN E RREGULLORERS 31.2013 PËR ORGANIZIMIN E BRENDSHËM TË MINISTRISË SË DREJTËSISË

11/01/2018

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION GRK - NO. 10/2017 ON THE LIST OF INDICATORS FOR FORMAL IDENTIFICATION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

27/11/2017

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ-NO.06/2017 ON THE BUSINESS AND PERSONAL DATA OF THE PRIVATE ENFORCEMENT AGENTS

11/10/2017

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ No. 05/2017 ON THE MANNER AND PROCEDURE OF SELLING SEQUESTRATED MOVABLE ASSETS

11/10/2017

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MOJ / NO.04/2017 ON THE MANNER OF DETERMINING COSTS FOR PRESERVING AND STORING SEQUESTRATED AND CONFISCATED ASSETS

20/07/2017

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ- NO. 03/2017 ON THE PROCEDURES OF ORGANIZATION, CONTENT AND HOLDING OF THE EXAM FOR BANKRUPTCY ADMINISTRATOR

07/06/2017

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ-NO. 02/2017 ON THE ON THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION, INFORMATION SHARING AND DISCLOSURE AND MEDIA GUIDELINES FOR THE PUBLICITY OF WORK OF CORRECTIONAL SERVICE AND P

18/05/2017

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ-NO. 01/20172 ON AMENDING AND SUPPLEMENTING THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTION MoJ - No. 06/2014 ON FEES FOR REWARDS AND COMPENSATION OF THE EXPENSES FOR PRIVATE ENFORCEMENT

24/04/2017

Guideline on the supervision of private enforcement agents

Vegzat

stema