Departmant za tranzicionu pravdu i podršku žrtvama zlocina

Program za naknadu žrtava zločina finansira se iz budžeta Republike Kosovo. Program omogućuje žrtvama naknadivih nasilnih dela da podnesu zahtev za dobijanje finansijske naknade za štetu koja im je naneta kao posledica krivičnog dela. Naknada od države može se zahtevati u slučajevima u kojima žrtva ne može da ostvari pravo na obeštećenje od okrivljenog ili naknadu iz drugih izvora.

Adresa/Kontakt Komisija

za naknadu žrtava zločina

Ministarstvo pravde

Zgrada bivše Riljindje, Priština 10 0000

Internet stranica: https://md.rks-gov.net/

Email address: kkvk.md@rks-gov.net

Vegzat

stema