Sektor za koordinaciju politike

Dužnosti i odgovornosti Odseka koordinaciju politika su sledeće:

  • Pruža podršku u izradi strateških dokumenata Ministarstva, pri čemu se stara o njihovoj međusobnoj usaglašenosti i usaglašenosti sa drugim vladinim dokumentima;
  • Pruža pomoć organizacionim strukturama Ministarstva u pripremi idejnih dokumenata za zakonske propise;
  • Obezbeđuje koordinaciju u procesu izrade strateških dokumenata Ministarstva u postupku budžetskog planiranja;
  • Pribavlja podatke i informacije za izradu godišnjeg plana rada, pri čemu se stara o njegovoj usaglašenosti sa Srednjoročnim okvirom potrošnje i drugim strateškim dokumentima, i podnosi izveštaj o njegovom sprovoenju nadležnim institucijama;
  • Pruža podršku za praćenje sprovođenja Strateškog razvojnog plana Ministarstva i izveštavanje o njegovom sprovođenju;

 

Rukovodilac Odseka za koordinaciju politika za svoj rad odgovara rukovodiocu Odeljenja za evropsku integraciju i koordinaciju politika.

 

Broj zaposlenih u Odseku za koordinaciju politika jeste dva (2) izvršioca.

 

Selvije Elezaj-Brahimaj    

Šef Odeljenja za koordinaciju politika

Email: selvije.elezaj@rks-gov.net

Tel: 038 200 18-244

Vegzat

stema