Ministar Selimi: Posvećeni za tretiranje svakog zahteva od porodica nestalih lica


Prishtinë, 06/11/2020 - Ministar pravde Selim Selimi, zajedno sa predsednicom Skupštine i v.d. Predsednik a Republike Kosova Vjosa Osmani i zamenika predsednika Skupštine Republike Kosovo Arberie Nagavci primili su na sastanku gđu. Nusrete Kumnova, predsednicu udruženja „Pozivi majki“.

Ministar Selimi na sastanku sa gđom. Osmani, gđa. Nagavci i gđa. Kumnova je diskutirao o Nacrtu zakona o nestalim licima, koji prema preporukama datim u koncept dokumentu, treba izmeniti i Zakon o nestalim licima.

Ministar Selimi obavestio je prisutne da je Ministarstvo pravde izradilo početnu verziju ovog nacrta, ali prema njegovim rečima, pre nego što se procesuira sa tim nacrtom, smatrao je neophodnim prethodne konsultacije sa predstavnicima porodica kako bi se uzimali u obzir predloge i razmotre njihove brige.

“ Kao ministar pravde, ostajem posvećen adresiranju i tretiranju zahteva porodica nestalih lica, uzimajući u obzir bilo koju preporuku koja kompletira ovaj Nacrt zakona “, rekao je Selimi.

S druge strane, predsednica Skupštine i v.d. Predsednika Republike Kosova, Vjosa Osmani, naglasila je da će pružiti institucionalnu podršku i da će imati veće angažovanje u pitanju nestalih lica, uzimajući u obzir bilo kakvu saradnju sa porodicama nestalih, kao i sa svim relevantnim institucijama.

Gospođa Kumnova je zahvalila ministru Selimiju na posvećenosti i ponuđenoj saradnji i naglasila da bi razjašnjenje sudbine nestalih lica trebalo da bude prioritet i da se tretira sa posebnom pažnjom od institucija Kosova i da se postavi kao pitanje u razgovorima sa Srbijom.

Ministar Selimi je uverio gđu. Kumnova da će postojati institucionalna podrška u zahtevima porodica nestalih lica i da će biti posvećen da predstavnici tih porodica da budu deo bilo koje diskusije ili inicijative koja se tiče ovog pitanja.

stema