Fjala e Ministres Haxhiu, në konferencë për media


Prishtinë, 23/03/2022 -

„Poštovani novinari,

Dobro došli u Ministarstvo pravde.

Danas se navršava godinu dana od početka ovog vladajućeg mandata.

Tokom ove godine smo dokazali da na Kosovu može imati nekorumpirane vlasti, bez skandala, i  koja je posvećena poboljšanju života građana i stvaranju vladavine prava.

Tokom ove godine smo dokazali da jedna vlada na Kosovu može delovati i raditi na ispunjavanju ciljeva za opšte dobro, bez zloupotrebe budžeta i poreza građana i minimiziranja potrošnje.

Ministarstvo pravde je u ovoj godini vlasti konstantno radila na reformi pravosuđa kroz izradu politika i unapređenje pravnog okvira u zemlji u cilju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i pravni paket protiv korupcije kroz zakon o prijavljivanju imovine,  i onoga za državni zavod za oduzimanje neopravdano stečene imovine doneli smo Zakonik o krivičnom postupku kao i pravilnik o prijavljivanju prekršaja unutar institucijama.

Usvojili smo strategiju vladavine prava. Vetting ostaje glavni fokus Ministarstva pravde. Do sada su, pored koncept dokumenta o Vettingu, urađeni su nacrti ustavnih amandmana o Vettingu u pravosudnom sistemu. Ministarstvo pravde nastavlja da bude u stalnoj komunikaciji sa Venecijanskom komisijom u vezi sa sledećim mišljenjem u vezi sa procesom Vettinga u zemlji.

Odlučni smo da ovaj važan proces za građane i vladavinu prava, bude dobro pripremljen proces iu skladu sa međunarodnim standardima i najboljim praksama.

Reformu tužilačkog sistema nastavljamo da tretiramo sa prioritetom. Već smo podneli Skupštini nacrt zakona o KZK-u, kako bismo eliminisali nepravilnosti i takođe uklonili korporativizam u KZK-u i stvorili ravnotežu između tužilačkih i netužilačkih članova. Broj pripadnika KZK-a u novom sastavu biće 7, a ne 13.

U trenutku stupanja na snagu ovog zakona, tada će dosadašnjim članovima prestati mandat i kroz žreb će ostati samo njih 3.

Postavili smo kao prioritet rešavanje zločina počinjenih tokom poslednjeg rata na Kosovu, kao nijedna druga vlada. Intenzivno radimo na finalizaciji Instituta za dokumentovanje zločina počinjenih tokom proteklog rata. Takođe radimo na Strategiji tranzicijske pravde, kao i podržavamo Kancelariju specijalnog tužilaštva da se bavi ratnim zločinima uklanjanjem prepreka suđenju u odsustvu zločinaca.

Nasilje u porodici i dalje je zabrinjavajuća pojava za naše društvo. Ovaj fenomen je dobio pažnju kao i našu posvećenost. Odobrili smo strategiju protiv nasilja u porodici i obavezali smo se da obezbedimo realizaciju 140 aktivnosti predviđenih u naredne 3 godine. Stvorili smo i pravni osnov za garantovanje besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja, bez obzira na njihov socio-ekonomski status.

Dalje, osnovali smo Privredni sud, koji će uskoro početi sa radom, a radimo na Upravnom i Radnom sudu.

Poštovani novinari i građani,

Za godinu dana rada, Ministarstvo pravde je finalizirala i usvojila u Vladi 37 dokumenata kao što su nacrti zakona i koncept dokumenti, strategije i pravilnika i drugih važnih akata uključujući i potpisivanje međunarodnih ugovora.

Skoro smo na ivici da finalizujemo smernice za smanjenje visokih naknada za sudske izvršitelje. A radimo i na smanjenju naknada notara.

Za godinu dana organizovali smo 2 roka za polaganje pravosudnog ispita. Sada ovaj ispit koji je u prošlosti bio praćen brojnim nepravilnostima, kao nikada do sada karakteriše profesionalizam, integritet i punu transparentnost i tokom ove godine imamo 192 mladih pravnika koji su položili pravosudni ispit.

S druge strane, za ovo vreme naišli smo i na izazove.

Kao što znate, proces Vettinga je potreba i društvena potražnja. To je jedini ključ koji imamo u našim rukama da Kosovo postane pravna država. Iako smo pokušali da sednemo i razgovaramo sa opozicionim strankama, one nisu pokazale ni najmanji interes da o tome razgovaramo, uprkos našem insistiranju.

Notarski proces – kao što znate, Osnovni sud u Prištini je poništio moju odluku u vezi sa poništenjem postupka notarskog ispita. Neću da komentarišem odluku Suda, samo želim da dodam da ne postoji odluka koja legitimiše ovako nepravedan, izmišljen i kompromitovan proces. S obzirom na okolnosti, raspisaćemo konkurs za polaganje notarskog ispita kako bismo povećali konkurenciju i kvalitet među kandidatima.

Neizglasavanje Građanskog zakonika od strane Skupštine uopšte nije bila dobra vest. Dozvolite mi da vas obavestim da se od prvog dana mog mandata na Nacrtu građanskog zakonika radilo prioritetno i posvećeno i na osnovu Ustava Republike Kosova i najboljih međunarodnih standarda. Ne pregovaram o ljudskim pravima, ako Ustav i međunarodne konvencije ne dozvoljavaju diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije onda svi ostali zakoni moraju biti usklađeni i sa njima.

Dobar rad će se nastaviti i Nacrt građanskog zakonika će ponovo biti obrađen u Skupštini Kosova.

Za realizaciju naših prioriteta nastavlja se rad u Ministarstvu pravde u 19 radnih grupa, u kom slučaju će 5 prioriteta mog kabineta i ostali radovi u Ministarstvu pravde biti realizovani uz profesionalizam, inkluzivnost i punu transparentnost.

Poštovani novinari, radili smo i mnoge druge poslove, ali i mnogo drugih poslova su pred nama.

Tokom ove jednogodišnje vladavine, dokazali smo visok moralni, profesionalni i politički integritet. Bili smo transparentni i pristupačni. „Uprkos mnogim napadima, klevetama i tendencijama stvaranja nepostojećih situacija, odlučni smo da sprovedemo svoje prioritete.

 

stema