Sporazumi o medunarodnoj pravnoj saradnji

24/01/2018

Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Vlade Republike Kosovo i Vlade Republike Turske

05/12/2017

SPORAZUM IZMEDJU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE KRALJEVINE BELGIJE O PREMESTAJU USUDENIH LICA

05/12/2017

RATIFIKACIJU SPORAZUMA ZA RECIPROCNU ZAKONSKU POMOC U KRIVICNIM PITANJIMA IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

05/12/2017

SPORAZUM IZMEDU REPUBLIKE KOSOVO I SVAJCARSKE KONFEDERACIJE O TRANSFERU OSUDENIH LICA

05/12/2017

SPORAZUM IZMEDU REPUBLIKE KOSOVO I REPUBLIKE HRVATSKE O UZAJAMNOJK PRAVNOJ POMOCI U KRIVICNIM STVARIMA

05/12/2017

RATIFIKACIJU SPORAZUMA O TRANSFERU OSUDENIH LICA IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

05/12/2017

RATIFIKACIJU SPORAZUMA O EKSTRADICIJI IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

05/12/2017

SPORAZUMA O IZRUCENJU UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOCI U KRIVICNIM PITANJIMA I TRANSFERU OSUDENIH LICA IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVO I MINISTARSKOG SAVETA REP

05/12/2017

SPORAZUM IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE MADARSKE O UZAJAMNU PRAVNU POMOC U KRIVICNIM STVARIMA

05/12/2017

SPORAZUM UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOCI U KRIVICNIM STVARIMA ZAKLJUCEN IZMEDU VLADE REPUBLIKE ITALIJE I VLADE REPUBLIKE KOSOVA

05/12/2017

SPORAZUM IZRUCENJU IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVO I VLADE REPUBLIKE ITALIJE

05/12/2017

SPORAZUM IZMEDU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMACKE O PRAVOSUDNOJ SARADNJI U KRIVICNIM STVARIMA

05/12/2017

SPORAZUM IZMEDJU VLADE REPUBLIKE KOSOVA I VLADE KRALJEVINE BELGIJE O PREMESTAJU USUDENIH LICA

Vegzat

stema