Odeljenje za Finansije i Opšte Poslove

∙ Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za finansije i opšte poslove su sledeće: 


∙Upravlja i vodi podatke o ljudskim resursima Ministarstva, pomaže rukovodstvu u internoj organizaciji, pruža administrativnu i logističku podršku i usluge informacionih tehnologija; 

∙ Stara se o primeni postupaka za izbor i zapošljavanje stručnog osoblja, u skladu sa važećim zakonskim propisima; 

∙ Koordiniše izradu, realizaciju i pisanje izveštaja u vezi budžeta Ministarstva; 

∙ Koordiniše blagovremeno izvršenje finansijskih obaveza Ministarstva; 

∙Održava opremu za informacione tehnologije i pruža usluge informacionih tehnologija; 

∙ Upravlja sistemom za arhiviranje internih dokumenata Ministarstva; 

∙ Pruža logističke usluge, upravlja i održava radni prostor u Ministarstvu. ∙Rukovodilac Odeljenja za finansije i opšte poslove za svoj rad odgovara generalnom sekretaru. 


∙ U sastavu ovog odeljenja postoje sledeći odseci: 

∙Odsek za ljudske resurse; 

∙ Odsek za budžet i finansije; 

∙ Odsek za informacione tehnologije i logističke usluge. 

∙ Broj zaposlenih u Odeljenju za finansije i opšte poslove jeste trideset (30) izvršilaca. 

 

Direktor Departmana Odeljenje za Finansije i Opšte Poslove
 

Halil Bllaca


Contact:
E-mail: halil.bllaca@rks-gov.net
Telephone:  038-200- 18-050
Mobile: 044-507-053
Fax. +381 (0) 200-18-326
Address: Ministry of Justice
New Government Building (former “Rilindja” Palace)
8th floor
Prishtina 

Vegzat

stema