Departmant Nabavke

Departmant  nabavke razvija sopstvene aktivnosti u okviru Ministarstva pravde.

Odgovoran je za sprovodenje procedure nabavke u skladu sa zahtevima svih Departmanta i jedinica Ministarstva pravde kao i Departmanta pravde. Prema najnovijem grafikonu Ministarstva pravde, ovaj Departman  se sastoji od dve divizije i cetiri sektora.

• Procedure nabavke , Departmant  je dužan da ih  razvija u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama na Kosovu , br. 04/L-042 .

• Odgovoran  za razvoj aktivnosti javne nabavke u svim fazama nabavke , pocevsi  od postizanja zahteva sve do  realizacije (ispunjenje) ugovora u potpunosti.

• Saraduje blisko sa  Regulativnom Komisijom javne nabavke i Agencijom  za javne nabavke .

Direktor Departmanta  nabavke, Sadri Emerllahu 

Kontakt:
E-mail : Sadri.Emerllahu@rks-gov.net
Tel: +381 (0) 38 200 18 287
Adresa : Ministarstvo pravde
bivša zgrada Rilindje
VIII sprat , kancelarija 819
Priština , Kosovo 

Vegzat

stema