Inspektorat Ministarstva Pravde za Inspekciju rada u Korektivnoj Službi Kosova

Inspektorat Ministarstva Pravde za inspekciju rada u Korektivnoj Službi Kosova, je nezavisni mehanizam za nadgledanje korektivne službe Kosova , odlukom Ministra Pravde. Inspektorat je posebna organizaciona struktura Ministarstva Pravde, predviđeno Zakonom o Izvršenju Krivičnih Sankcija. Njen mandat je da nadzire sprovođenje zakonskih odredbi, tačnosti , efikasnost i primenu zakona, sa ciljem pružanja jedinstvenog sistema za izvršenje krivičnih sankcija.

Vizija

Vizija Inspektorata Ministarstva Pravde je da kroz stalnu obuku i profesionalno podizanje, da služi u stvaranju naprednih norma i standarda za nadzor Korektivne Službe Kosova. U našoj viziji, u budućnosti, je i nadzor Probacione Službe Kosova.

Misija

Misija Inspektorata Ministarstva Pravde za inspekciju rada u Korektivnoj Službi Kosova je da nadzire poslove i aktivnosti KSK, koja se bave: bezbednosnim merama za zatvorenike, poštovanje njihova prava kao i preduzimanje mera socializacije predviđenim ZIKS i drugim međunarodnim konvencijama.

Vrednosti

Inspektorat Ministarstva Pravde za Korektivnu Službu Kosova rukovodi se sa ovim vrednostima:
  
Poštovanje ljudskih prava; objektivnost; nepristrasnost i profesionalna nezavisnost; ne diskriminacija na polnu, etničku, rasnu, političku i klasnu osnovu ; zakonodavstvo; Obaveza za odgovor na zahteve; efektivnosti i efikasnosti; Odgovornost; izbegavanje sukoba interesa itd. 

 

Ylber Topalli

 

Rukovodilac  za  Inspektorat Ministarstva Pravde za Inspekciju rada u Korektivnoj Službi Kosova

 

Ndërtesa e re Qeveritare (ish Rilindja)
Kati i tetë, zyra 817, 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 200 18 065
e-mailylber.topalli@rks-gov.net

Vegzat

stema