Uredbe i administrativna uputstva

29/05/2024

PRAVILNIK (KP) Br. 11 2024 ZA UNUTRASNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U AGENCIJI ZA BESPLATNU PRAVNU POMOC

22/05/2024

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (VRK)-BR.03 2024 O SARADNJI INSTITUCIONALNIH STRUKTURA I MEHANIZAMA SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA OSTVARIVANJE POLITIKE ZA PRAVA I PRUZANJE USLUGA ZA ZAŠTITU DETETA

21/05/2024

UREDBE (VRK)-BR. 16 2024 O UTVRDIVANJU PRAVILA I POSTUPAKA ZA POKRIVANJE TROSKOVA ZA OBRAZOVNE ZDRAVSTVENE ILI_REHABILITACIONE USLUGE ZA DECUSA

08/05/2024

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (VRK) -BR. 02.2024 O SPRECAVANJU I ZABRANI OPASNIH OBLIKA DECJEG RADA NA KOSOVU

19/04/2024

VODIČ ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG SISTEMA ZA IZVRŠAVANJE

08/04/2024

UREDBE (VRK) BR. 07 2024 O ORGANIZACIJI I DELOKRUGU DOMOVA ZA ZASTITU DECE

05/04/2024

UREDBE (KP) BR. 04 2024 O UNUTRASNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U INSTITUTU ZA ZLOCINE POCINJENE TOKOM RATA NA KOSOVU

05/04/2024

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (VRK) BR. 06 2023 O UTVRDIVANJU ODGOVARAJUC IH PREVENTIVNIH I ZASTITNIH MERA ZA ZABRANU PRISUSTVA DECE U NOC NIM KLUBOVIMA I

05/04/2024

UREDBE MP-BR.03.2024 ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE MP-BR.07.2023 O POSTUPKU UTVRDIVANJA I PROVERE RECIPROCITETA USLOVA SADRZAJA I NACINA ODRZAVANJA

27/02/2024

UREDBE MP-BR. 03.2024 ZA IZMENU I DOPUNU UREDBE MP - BR. 07.2023

21/02/2024

UREDBA_(KP)_BR._03_2024_O_UNUTRASNJOJ_ORGANIZACIJI_I__SISTEMATIZACIJI_RADNIH_MESTA_U_PROBACIONOJ_SLUZBI_KOSOVA

14/02/2024

STATUT MP-BR. 02.2024 ZA IZMENU I DOPUNU STATUTA MP-BR. 06.2020 KOMORE POSREDNIKA REPUBLIKE KOSOVA

06/02/2024

UREDBA (KP) BR.01 2024 ZA UNUTRASNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA INSPEKTORATA MINISTARSTVA PRAVDE

05/02/2024

ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA MP - BR.01.2024 O IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA MP - BR.08.2022

10/01/2024

UREDBA (VRK) BR. 23 2023 O PROCEDURAMA RADA U MULTIDISCIPLINARNIM OKRUGLIM STOLOVIMA ZA POMOC U VODENJU SLUCAJA

29/12/2023

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MP-BR. 20.2023 O FUNKCIONIRANJU JEDINICE ZA PROCENU I KLASIFIKACIJU ZATVORENIKA

Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next 

Vegzat

stema